باسلام وارض ادب آقای دکترببخشیدمزاحمتون میشم من متولد۷۶هستم از۱۷سالگی ازفوتبال توپ زدبه بیضه سمت چپم سه ساعت دردکشیدم شدیدپیگیرش نشدم دقیقن سال۱۳۹۷ رفتم عمل فتق سمت چپ کردم دوباره همین ۶ماه پیش خیلی اذیتم میکردبیضه سمت چپ رفتم پیش دکتربرام سنوگرافی نوشت انجامش دادم جوابشوبردم پیش دکترگفت آب وچرک توشه بایدعمل بشی بهم گفت عمل وایکوسل وهیدروسل ولی آقای دکتربیضه سمت چپم خیلی بزرگ بودولی سمت راست خیلی کوچیک خلاصه عمل کردم رفتم پیش دکتربهش گفتم من کارگرم کارم سنگینه چندوقت استراحت کنم گفت۳۵روزولی من ریسک نکردم ۱۵۰روزاستراحت کردم ولی روزبه روزبیضه ام ورم میکردرفتم پیش دکترگفت بیضه تومادرزادی وبهش گفتم پهلووپام وبیضه وشکمم درمیکنه دوتاآنپول برام نوشت شیری ودوورق قرص؟قرص هارومصرف کردم آنپول هاروزدم اصلن دردش خوب نشدبعدرفتم پیش یه دکتردیگه دست بیضه ام گذاشت برام سنوگرافی نوشت رفتم سنوگرافی رودادم جوابشوبردم برای دکترگفت آب توبیضته نیازی به عمل نداری یک سال استراحت کن خوب میشه ولی عمل نکن همین یه هفته پیش رفتم اهوازسرکارچهارروزکارکردم دیدم خیلی فشاربه هردوبیضه هام میادبرگشتم بروجردآقای دکترخداخیرت بده حال چیکارکنم ممنون میشم کمکم کنی

نظر خود را بنویسید

چهار × چهار =