سلام آقای دکتر بیضه سمت چپ کم درد داره پایین تر هم افتاده از بیضه سمت راست مثل یک رگ هم که خودشو بزرگ کرده باشه شده علت اش چیست

نظر خود را بنویسید