سلام من ۱۴ سالم هست در زیر شکمم و بالای الت تناسلیم سمت راست وقتی زیاد میخندم درد میکند و سریع درد از بین میرود وقتی در هنگام درد دست میزنم و فشار ی گردی کوچیک زیر دستم میاد که جابه جا میشود و بعد مدت کمی ازازبین میرود میخواستم بدونم چدی هست