با سلام اقای دکتر
زائده زیر در ختنه گاه آلت من مدتی هست ایجاد شده است. شاید حدود یک سال باشه و تغییری نکرده. من ۲۹ سالم هست و بدن پرجوشی دارم. آیا خطرناک هست ؟
چه چیزی هست به نظر شما ؟ نوکش سفید هست حالت یکم اویزان داره و نرم هست راحت خم میشه. از وقتی تو سایت ها مطالبی خوندم نگران شدم گفتم از شما بپرسم