سلام

آیا این مورد صحیح است که varicocele به شکل حرکت کننده در نواحی تحتانی هم باشد؟ به طوری که در نواحی فوقانی دیگر وجود نداشته باشد و در ناحیه زیرین یکی از دو بیضه وجود داشته باشد؟

پیشاپیش از جوابگویی متشکرم

نظرات (1)

سلام،متوجه سوالتون نشدم

نظر خود را بنویسید