سوال ما رابطه به مثانه هست
ډاکتر صاحب محترم
من از افغانستان به تماس شدم

میخواستم به رابطه
من دو ماه میشود که انزال ما زود میشه تقریبا در یک دقیقه او از یک دقیقه هم کم وخت میګره پیش از این حالت ما صحیح بود الی اینی مشکل پیش امده پیش یک داکتر رفتم هیچ دوا شان فرق نکرده ولی تاوان کرده به مه

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید

پانزده + دوازده =