با سلام
انزال زودرس دارم تابم انزال به زیر ۱ دقیقه می رسد بعضی موقع قبل از دخول انزال اتفاق می افتد به روانپزشک وارولوژیست مراجعه نمودم داروهای تجویز شده تاًثیری
نداشته لطفا راهنمایی نمائید درسایت شما روش جدیددرمان بوتاکس آلت ذکر شده بود

نظر خود را بنویسید