سلام
خسته نباشد
چه روش های طبیعی و بی خطر و با چه برنامه تغزیه ای و….
می توان باعث رشت آلت و نهایت رشد ان شد حداکثر و حداقل رشد آلت چقدره الت من در حالت شق شده ۱۴ سانت هستش