سلام
خسته نباشد
چه روش های طبیعی و بی خطر و با چه برنامه تغذیه ای و….
می توان باعث رشد آلت و نهایت رشد آن شد حداکثر و حداقل رشد آلت چقدره آلت من در حالت شق شده ۱۴ سانت هستش

نظرات (1)

سلام ،با هیچ روشی نمیتوان

Comments are closed.