با سلام. من ۱۸ سال دارم و می خواستم ببینم که آیا این انحنا آلت تناسلی در عکس قابل درمان و طبیعی شدن است وآیا داشتن رابطه با این انحنا مشکل ساز است یا خیر. از دوران بلوغ این را دارا بودم ولی متوجه ان نبودم و نمیدانم از تولد داشتم یا خیر