درود خدا بر شما ودستان شفابخش که واسط اویند برای شفا
آقای دکتر ممنون میشم قرص خوبی برای جلوگیری از انزال زود رس)جهت ایجاد تاخیر زیاد در انزال و بهبود رابطه) بهم معرفی کنید

نظر خود را بنویسید

بیست + پنج =