دو رنگ بودم رنگ الت تناسلی و لک دار بودنش.علتشو میخوام بدونم ی وقت پروتز پیوند یا مشکلی نباشه

نظر خود را بنویسید