باسلام.التهاب پروستات داشتم.داروهای protral وlevofloxacinوtolterodine
هم مصرف می کنم.در هنگام انزال درد دارم و رنگ منی زرد است؛۱.علت درد
۲.علت رنگ منی زرد؟
تشکر

نظرات (1)

سلام ،یکماه انتی بیوتیک را استفاده کنید ،بتدریج بهتر میشه

Comments are closed.