سلام آقای دکتر خسته نباشید مشکلم داده مثانه است مشهد رفتم به من هیچ دارویی ندادند ،مثانه حالت سفتی داره و سوزش مثانه کشت ادرار دادم عفونت ندارم فقط التهاب تورا خدا قرصی برام تجویز کنید ،از زاهدان مزاحم میشم ،تا موقعه از قرص استفاده کنم یک هفته کار دارم بعد میام یزد ممنون

نظر خود را بنویسید