سلام من میخواستم ببینم که برای درمان باید چه کار کنم دقیقا ؟ شما عرض کردید که دارو و پماد برای من موثر است.