دچار التهاب پروستات هستم پزشک قرص افولکسیر۳۰۰ روز یک عدد و ترازوسین ۲ روز یک عدد داده اما هنوز التهاب خوب نشده و و فشار مثانه دارم آیا کنارش می توانم قرض پروستاتان مصرف کنم

نظر خود را بنویسید