سلام ، من یه اضافه پوستی زیر آلتم دارم که باعث رنج من میشه . از خانواده که سوال کردم گفتند که دکتر ها نزاشتند برداشه بشه چون امکان داشته به مرگ ختم بشه .
میخ استم بدون امکان درمان هست و در غیر این صورت مشکلی در رابطه نخواهم داشت؟