باسلام و وقت بخیر،
میزان پروتین ادرار پس از ۱۲ ساعت ناشنا را به صورت trace مشخص کردند.
آقای دکتر مجدد آزمایش میزان پروتین ۲۴ ساعت دادم و میزان پروتین آن ۴۳ میلیگرم بر لیتر بود.
به عقیده شما دلیل ایجاد اسکار کلیه چیست؟
آیا فشار عصبی میتوان منجر به اسکار کلیه شود؟
بنده حدود ۱۰ روز دچار فشار عصبی ۱۶ بر روی ۱۰ بودم.
با احترام

نظرات (1)

سلام اسکار کلیه معمولا در اثر عفونت‌های زمان کودکی است

Comments are closed.