سلام دکتر
من اسپرم صفر بود تازگیا‌ازمایش‌گرفتم اسپرم شده ۶ ملیون عکس ازمایش براتون میفرستم
ایا راه است بشه طبعی‌بچه دار شد و‌چ‌داری لازمه؟