میشه آزمایش همسرم رو تفسیر کنید مشکلی داره؟

نظر خود را بنویسید

پنج × دو =