سلام آقای دکتر
همسر بنده تعداد اسپرم زندش ۳۰ درصد میخواستم ببینم با این تعداد میتونیم باردار بشیم

نظر خود را بنویسید