آقای ۵۲ساله از ده سال قبل بتدریج دچار کاهش نعوظ و بعضاً عدم نعوظ و زود انزالی شده ام سابقه بیماری خاصی ندارم

نظر خود را بنویسید