با سلام برای کسیکه داروی فشار خون مصرف میکنه ،ودر حالت جنسی و نعوض تاثیر گذاشته ومیل جنسیشون خیلی کم شده ،ماهی یکبار هم نمیتونند میتونن چه قرصی استفاده کنند که بدون عوارض باشه،پنجاه سالشون هست،وقرصمتورال ولوزاتن روزی دومرتبه مصرف میکنند،متشکرم