با سلام.مدتی بعد از اتمام ادرار احساس کاذب ادرار دارم حتی در زیر دوش حمام احساس پری مثانه دارم.لطفا من رو راهنمایی بفرمایید