سلام دکتر
۱۸ سالمه بعضی از مواقع ک ب ادرار خود فک میکنم اصلا تحمل داشتن ادرار ندارم
و بعد از دستشویی دوباره دوس دارم خالی بشه
از دیشب تا حالا خواب رو از من گرفته فکر ک بهش میکنم انگار ادرار دارم ولی اگ سرم شلوغ باشه اصلا احساس همچنین چیزی ندارم
باید چیکار کنم؟؟؟؟