با سلام بنده دچار کجی آلت رو به پایین شده ام و زیر پوست آلت ام احساس خرده سنگ میکنم و باعث درد و کوچکی آلت شده است. و هنگام رابطه مایع بسیار کم و بسیار کم فشار خارج میشود. مشکل چیست و چه باید بکنم ؟

نظر خود را بنویسید

1 + یک =