تناسلی من ۱۰ سانته خواستم ببینم چاقی تاثیر میزاره و ۱۰ نرماله
و خیلی خود ارضایی میکنم وقتی آب منی میخواد بیاد نگه میدارم که نیاد ضرر داره
تا چه سنی رشد میکنه

نظر خود را بنویسید