باسلام بااینکه میدونم جوابمو نمیدی اما باکمال پررویی بازم سوالمو ازشما عمو کیوان عزیزم میپرسم.حسن هستم سوزش مجاری ادراری دارم فقط در موقع تخلیه ادرار درمجاری خوداحساس سوزش وسوزن سوزن شدن دارم تا۳۰ثانیه یاحداکثر یک دقیقه.سوال دوم ازعمو کیوان درمورد تزریق چربی و جراحی آلت تناسلی جهت افزایش سایزوضخامت که قیمتشو نمیدونم وگرنه اقدام میکردم.یادت منو فراموش.حسن ساکن تهران متولد ۵۸.ایام به کام وخوش.

نظر خود را بنویسید

چهارده + یک =