آیا در ایران و در جهان آرمایش اثبات تکرر ادرار طراحی شده است(لطفاً نام آزمایش را بگویید)؟
(من تمام آزمایش های علت تکرر ادرار را بلدم)
خیلی مهمه
(به غیر از نوار عصبی مثانه یا یورودینامیک چون من تکرر ادرار دارم و در آزمایش نوار عصبی مثانه که دادم مشکلی یافته نشد)

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید