عرض سلام من واریکوسل دارم آزمایش اسپرم دادم می خوام ببینم با توجه به جواب آزمایش میتونم قبل از عمل اقدام به بارداری کنم