سلام آقای دکتر من واریکوسل گرید ۱ و هیدروسل خفیف داریم میشه جواب آزمایش منو تفسیر کنید

نظر خود را بنویسید