سلام نتایج آزمایش بنده طبق تصویر پیوستی می باشد بیزحمت میفرمایید که آزمایش بنده نرمال هست یا خیر و اگر نرمال نیست کدام قسمت و پارامترها باید برطرف و تقویت و درمان شود پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم.

نظرات (1)

سلام تعداد و حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.