سلام این آزمایشم هست لطفا راهنمایی کنید
Volum5.4
Liquefaction30
Color milky
Ph7
Wbc2
Viscosity normal
agglutination slight
Concentration63
Total count340.2
Totalmotility 64
Progressive41
Non progressive23
Immotile 36
Normal morphology5
Abnormal morphology 95
Head defects95
Neck defect34
Tail defects29
Immature cells4

ممنون که وقت می گذارید

صفحه اصلی
تماس با ما
ویزیت آنلاین
رزرو آنلاین
نظرات شما