با سلام و احترام
آزمایش همسرم پزشک زنان گفته با وجود مقدار کم نمونه تعداد اسمرم خوبه و فقط قرصهای گیاهی محرک جنسی برای همسرم تجویز کردن. اگه شما هم نظرتون بدید ممنون میشم.
حجم نمونه ۰.۳ میلی لیتر
رنگ شیری
ویسکوزیتی نرمال
liquifaction 30 دقیقه ( نمونه را ۰.۵ ساعته به آزمایشگاه رساندیم)
Ph 8
تعداد کل اسپرم ها ۲۰
Motile 30 min )10% slow movement)
Non motile 90%
Morphology 15% normal 58% abnormal
WBC 2-3
RBC 0-2
Epithelial cell 0-1
Germinal cell not seen
Agglutinated and clumped spem not seen

نظرات (1)

سلام حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.