مقدار گلبول سفید در ازمایش ۳_۲ و مقدار گلبول قرمز در آزمایش ۴_۳ باشد مشکلی نیست؟

نظر خود را بنویسید

دو + نه =