مقدار گلبول سفید در آزمایش ۳_۲ و مقدار گلبول قرمز در آزمایش ۴_۳ باشد مشکلی نیست؟

نظرات (1)

سلام نیاز به سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری دارید

نظر خود را بنویسید

سه × سه =