پیشگیری

وازکتومی

برگشت وازکتومی

وازکتومی و برگشت آن در بين تمام روش های پيشگيری از بارداری ، وازكتومی (Vasectomy) تنها روش دائمی ويژه مردان است. يعنی در صورتی كه تمام مراحل عمل وازكتومی بدرستی انجام و پيگيری شود ، مادام العمر نيازی به استفاده از هيچ روش پيشگيری از…

علت و علامت نارسایی کلیه

علت وعلامت نارسایی کلیه

امروزه متاسفانه با افزایش چاقی ودیابت ،تعداد افرادیکه مبتلا به نارسایی کلیه شده ودر نهایت دیالیز و پیوند کلیه انجام می دهند در حال افزایش است . یکی از نگرانیهای آشنایان و همراهان این افراد اینست که آیا آنها هم نارسایی کلیه می گیرند؟ و…