سوند

نسل جدید سیستوسکوپ

نسل جدید سیستوسکوپ (اندوسکوپی مثانه)

سيستوسکوپی (cystoscopy) يک روش ساده جهت بررسی سيستم داخل ادراری است که به پزشک شما اجازه ميدهد مثانه را با لوله باریک مشاهده نمايد. در طی سيستوسکوپی، پزشک ميتواند داخل مثانه را برای تشخيص توده، سنگ، بی اختياری ادراری و ساير مشکلات ادراری ببيند. پیشرفتهای…

IndianJRadiolImaging_2014_24_1_87_130714_f3

تنگی مجرای ادراری چیست؟

باریک شدن مجرای ادراری که می تواند در کودکان، بزرگسالان ،مردان یا زنان اتفاق بیفتد. تنگی مجرای ادراری بیماری خطرناکی است وبویژه در کودکان صدمات شدیدی وارد می کند. آسیب زایی تنگی مجرای ادراری مجرای ادراری پوشش مخاطی بسیار ظریفی است که در اثر ضربه…