دفع سنگ های خرد شده

درمان سنگ کلیه

روشهای درمان سنگ کلیه

روش های درمان سنگ کلیه 1-استفاده ازمحلول هایی که می تواند بصورت شیمیایی سنگ کلیه را حل نماید. 2-سنگ شکنی برون اندامی  SWL  با استفاده از امواج ماورای صوتی برای درمان سنگ کلیه 3-سنگ شکنی درون اندامی TUL 4-سنگ شکنی درون اندامی با استفاده از…