تومور مثانه

نسل جدید سیستوسکوپ

نسل جدید سیستوسکوپ (اندوسکوپی مثانه)

سيستوسکوپی (cystoscopy) يک روش ساده جهت بررسی سيستم داخل ادراری است که به پزشک شما اجازه ميدهد مثانه را با لوله باریک مشاهده نمايد. در طی سيستوسکوپی، پزشک ميتواند داخل مثانه را برای تشخيص توده، سنگ، بی اختياری ادراری و ساير مشکلات ادراری ببيند. پیشرفتهای…