واریکوسل شدید دو طرفه

واریکوسل شدید دو طرفه آخرین عمل سال ۱۳۹۷ که انجام شد.

نظر خود را بنویسید