واریکوسل شدید دو طرفه

واریکوسل شدید دو طرفه آخرین عمل سال 1397 که انجام شد.

نظر خود را بنویسید