سرطان کلیه

عمل لاپاراسکوپی برداشت توده کلیه ۴ سانتیمتری که فقط با سه سوراخ ۱ سانتیمتری انجام شد

نظر خود را بنویسید