زگیل تناسلی

زگیل تناسلی بیماری که مراجعه کردند و با دستگاه کرایوجت قابل درمان هست .

نظر خود را بنویسید