پرسش از پزشک

تماس با پزشک

میدان ونک، بلوار میرداماد ،تقاطع ولیعصر، روبروی آزمایشگاه مسعود، جنب مجتمع اسکان ،مرکز جراحی میرداماد

گالری تصاویر

عمل جراحی اصلاح هیپوسپادیازیس

عمل جراحی اصلاح هیپوسپادیازیس که در آن مجرای ادراری به صورت مادرزادی خیلی پایین تر از محل طبیعی در مجرا باز می شود با استفاده از فلپ پوستی و بستری سرپایی در پسر بچه ۳ ساله

View more
دکتر کیوان آقامحمدپور

کیست کلیه

عمل لاپاراسکوپی کیست کلیه ۱۲ سانتیمتری که به صورت کامل خارج شد

View more
سرطان کلیه

سرطان کلیه

عمل لاپاراسکوپی برداشت توده کلیه ۴ سانتیمتری که فقط با سه سوراخ ۱ سانتیمتری انجام شد

View more
هیدروسل بیضه

هیدروسل بیضه

هیدروسل (آب آوردگی)بیضه بیمار که با یک عمل سرپایی برداشته شد

View more
سرطان مثانه

سرطان مثانه

توده و سرطان مثانه که با لیزر کامل برداشته شد

View more
عمل جراحی پیلوپلاستی لاپاراسکوپیک

عمل جراحی پیلوپلاستی لاپاراسکوپیک

بیمار به صورت مادرزادی دچار چرخش کلیه بود و در آن عروق کلیه از جلوی لگنچه عبور کرده بودند که با استفاده از لاپاراسکوپ که جدیدترین تکنیک عمل در جهان می باشد ، محل عروق جابجا شد و محل تنگی برداشته و ترمیم شد.

View more
عمل جراحی بزرگ سرطان مثانه

عمل جراحی بزرگ سرطان مثانه

عمل جراحی رادیکال سیستکتومی یا برداشت کامل مثانه که در بیماری که سرطان پیشرفته مثانه داشت انجام شد و از روده برای بیمار مثانه ساخته شد

View more
فتق

فتق

فتق (هرنی) بزرگ بیمار که با مش ترمیم شد

View more
کلیه پوسیده

کلیه پوسیده

کلیه پوسیده بیماری که با روش لاپاراسکوپی برداشته شد

View more
تومور یا سرطان بیضه

تومور یا سرطان بیضه

تومور یا سرطان بیضه که درمان آن برداشت کامل بیضه می باشد. سرطان بیضه در سن ۲۰ تا ۳۰ سالگی شایع می باشد.

View more
قطع مجرای ادرار

قطع مجرای ادرار

قطع کامل مجراى ادرارى توسط گلوله که با بازسازى مجرا ترمیم شد.

View more
عمل جراحی کیست بیضه

عمل جراحی کیست بیضه

عمل جراحی کیست بیضه یا اسپرماتوسل بزرگ در یک بیمار که به صورت کامل برداشته شد این کیستهای اپیدیدم که در برخی بیماران به شدت می تواند بزرگ شده و باعث اذیت شود

 

View more