آلت تناسلی و جراحی پلاستیک

بیماری الت تناسلی

سلام دکتر من روی کله الت تناسلیم یه زخم صورتی به اندازه یه قرص استامینیفون در اومده میشه حتی بوستش رو کند اما درد نداره و زیاد هم برامده نیست تقریبا هم سطح بوست لطفا راهنمایی کنید

بیماری الت تناسلی

سلام دکتر من روی کله الت تناسلیم یه زخم صورتی به اندازه یه قرص استامینیفون در اومده میشه حتی بوستش رو کند اما درد نداره و زیاد هم برامده نیست تقریبا هم سطح بوست لطفا راهنمایی کنید

بیماری الت تناسلی

سلام دکتر من روی کله الت تناسلیم یه زخم صورتی به اندازه یه قرص استامینیفون در اومده میشه حتی بوستش رو کند اما درد نداره و زیاد هم برامده نیست تقریبا هم سطح بوست لطفا راهنمایی کنید

بیماری الت تناسلی

سلام اقای دکتر من رو کلاهک الت تناسلیم دقیقا به اندازه یه قرص استامینیفون(اندازه زخم) زخم صورتی شده یجوری هم هست که میشه بوست این زخم رو بکنم و درد هم نداره اما احساس میکنم داره بیشتر میشه لطفا راهنمایی کنید مرسی

بیماری الت تناسلی

سلام اقای دکتر من رو کلاهک الت تناسلیم دقیقا به اندازه یه قرص استامینیفون(اندازه زخم) زخم صورتی شده یجوری هم هست که میشه بوست این زخم رو بکنم و درد هم نداره اما احساس میکنم داره بیشتر میشه لطفا راهنمایی کنید مرسی

بیماری الت تناسلی

سلام اقای دکتر من رو کلاهک الت تناسلیم دقیقا به اندازه یه قرص استامینیفون(اندازه زخم) زخم صورتی شده یجوری هم هست که میشه بوست این زخم رو بکنم و درد هم نداره اما احساس میکنم داره بیشتر میشه لطفا راهنمایی کنید مرسی

بیماری الت تناسلی

سلام اقای دکتر من رو کلاهک الت تناسلیم دقیقا به اندازه یه قرص استامینیفون(اندازه زخم) زخم صورتی شده یجوری هم هست که میشه بوست این زخم رو بکنم و درد هم نداره اما احساس میکنم داره بیشتر میشه لطفا راهنمایی کنید مرسی

پوست

سلام.من حدود یک ماه شورت خیلی تنگ میپوشیدم جوری که آلتم محکم به بیضه هام میچسپید.بعد از مدتی دیدم در محل چسبیدن آلت به بیضه چرک سفید رنگی ایجاد شده در قسمت زیر آلتم که با شستشو رفع شد اما از آن روز پوست زیر…