سلام دکتر چند وقتی هست برفک های سفید رنگ یا برجستگی های سفید رنگی در محل ختنگاه و نوک آلت تناسلی ام به وجود امده علت چیست ایا خطرناک هست