اینجانب بعد از بیماری کرونا در ابتدای سال به این بیماری دچار شدم که با تجویز دکترم با خوردن قرص رد جنسینگ تا حدودی برطرف شد اما چون قندم کمی بالا بود قرص رد مورفین استفاده نمودم و در حال حاضر تمایل جنسی دارم اما آلت نعوظ نمیشود

نظرات (1)

سلام باید دارو استفاده کنید

Comments are closed.