هنگام سکس و موقعه ارضاع شدن بحدی سرم درد میگیرد که بی حال فقط میفتم حدود چند ماهی هست اینطور شدم و بیشتر اوقات ضعیف است

نظرات (1)

سلام ،با دارو و ورزش قابل اصلاحه

نظر خود را بنویسید