سلام خسته نباشید
در سمت راست بیضه من یک نقطه برآمدگی مثل جوش بوجود آمده علت چیست تشکر