سلام من ۱۷ سالمه و حدودا ۲ ساله که فتق خفیف در بیضه چپ و هیدروسل خفیف در بیضه راست دارم آقای دکتر همیشه کیسه بیضه من جمع و سفته چیکار کنم

نظرات (1)

سلام کاهش وزن داشته باشید

Comments are closed.