در اینترپلار کلیه راست کیست کورتیکال ۱۰ mmوجود دارد.۳۶ساله و خانوم هستم لطفا راهنمایی بفرمائید خطرناک است؟نیاز به دارو دارد؟

نظر خود را بنویسید